Betrokken in bedrijf

Duurzame Inzetbaarheid werkt (DIwerkt) is uw partner in het vergroten van de betrokkenheid en bevlogenheid van uw medewerkers. Met onze expertise bieden wij een antwoord op de vraagstukken van uw organisatie op het gebied van Dialoog & Leiderschap, Gezondheid & Vitaliteit en Regie & Loopbaan. Een integrale aanpak die voor u werkt!

Dialoog

Het voeren van een dialoog als voorwaarde voor een gezonde organisatie.

Samen sta je sterker!
De dialoog en gedeelde verantwoordelijkheid tussen leidinggevende en medewerker staan centraal bij de invulling van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Juist door deze permanente dialoog ontstaat er wederzijds vertrouwen en hierdoor zijn medewerkers beter in staat om actief aan hun vitaliteit en loopbaan te werken met als resultaat betekenisvol werk.

Aandacht hebben voor je medewerkers leidt tot betere resultaten!

Integraal

Een integrale aanpak die zorgt voor optimale inzetbaarheid.

Veel organisaties hebben al stappen gemaakt op onderdelen van duurzame inzetbaarheid. Onze aanpak is er op gericht om alle deelgebieden in kaart te brengen en helpt zo organisaties te kiezen voor een effectief beleid die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbetert.

Centraal in onze werkwijze staan de vragen: Hoe kunnen organisaties gezond, wendbaar en flexibel blijven?

Welk verbeterpotentieel zien de medewerkers voor zichzelf en voor de organisatie?

Betrokken

Aandacht voor de medewerkers met als doel meer betrokkenheid.

Met aandacht voor gezondheid, vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en werk-privébalans van de medewerker worden zij actief om aan hun eigen loopbaan te werken.

De medewerker neemt meer eigen regie. Met als resultaat gelukkige medewerkers en een hogere productiviteit.

En zo worden zij de ambassadeurs van de organisatie!

Wij staan voor

DIwerkt helpt organisaties om medewerkers langer gezond, betrokken, productief en met plezier aan het werk te houden, nu en in de toekomst. Werkgever en werknemer zijn samen aan zet om een organisatie te creëren waarbinnen iedere medewerker vitaal en gezond is en gestimuleerd wordt zich te ontwikkelen.

Onze visie

De maatschappij is continu in beweging en verandert steeds sneller. In een dynamische arbeidsmarkt wordt er meer gevraagd van mensen en moeten zij langer doorwerken. Hierin ligt voor zowel organisaties als medewerkers een grote uitdaging. Door te investeren in vitale, gemotiveerde en betrokken medewerkers behoudt u een gezonde organisatie.
Met de juiste inzet van onze ‘instrumenten’ krijgen de medewerkers en organisatie inzicht in waar zij zich kunnen verbeteren en waar de prioriteiten liggen. Door deze gerichte terugkoppeling krijgen medewerkers direct de mogelijkheid om zich met de juiste stimulans verder te ontwikkelen. De geformuleerde doelstellingen worden gerealiseerd door interventies op individueel niveau en organisatie-breed.

“investeren in vitaliteit en gezondheid loont”