Veel organisaties hebben te maken met de gevolgen van de vergrijzing en de daardoor krimpende beroepsbevolking. Daarbij zijn nog veel werkzaamheden van dien aard, dat u kunt spreken van een hoge mate van fysieke belasting. Hierdoor kan onder andere het ziekteverzuim en eventuele arbeidsongeschiktheid in verschillende branches in de toekomst stijgen.

Dit vraagt om een preventieve aanpak!

Een aantal van uw collega’s wordt opgeleid tot ergocoach en vormen samen het team ‘Fysieke Belasting’. Deze collega’s hebben naast de dagelijkse werkzaamheden, een verantwoordelijkheid op het gebied van preventie en het verbeteren van de fysieke omstandigheden, belasting op de werkvloer.

Deze ergocoaches zijn uw eigen mensen. Een team van medewerkers dat betrokkenheid toont en uw organisatie wil verbeteren op het gebied van fysieke belasting. Ze coachen en begeleiden collega’s, geven het goede voorbeeld én zijn de inspirators op de werkvloer: de werkomstandigheden verbeteren in de breedste zin van het woord dat is waar ze voor gaan. Een gezonde werkplek voor iedereen. Dat is het ideaal beeld voor jouw organisatie. Een gezonde werkomgeving resulteert immers in meer vitale én productieve medewerkers.

Een team van ergocoaches is de oplossing! Handelen vanuit een preventieve gedachte dat is wat zij doen. Met als uiteindelijk doel: het verminderen van de fysieke belasting op de werkvloer door middel van structurele aandacht voor gedragsverandering en gezond werken.

Voordelen voor de organisatie:

  • investeren in het vergroten van de kennis bij de eigen medewerkers;
  • eigen ergocoaches ‘Fysieke belasting’: borging en een breder draagvlak op werkvloer;
  • minder kosten aan inzet externe adviesbureaus;
  • vitale, gemotiveerde en meer productieve medewerkers;
  • minder ziekteverzuim en dus minder kosten;
  • structureel preventieve werking door bij- en nascholing.

Bekijk hier een praktijkvoorbeeld.

DIwerkt gaat graag met u in gesprek over hoe we samen tot een aanpak van fysieke belasting kunnen komen die past bij uw organisatie.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.