Tijdens een inspiratiesessie over Duurzame Inzetbaarheid kreeg ik de vraag: Wat is jouw droom? Ik moest even nadenken maar al gauw wist ik het antwoord. Mijzelf continue blijven ontwikkelen en verbinden met anderen. Het klinkt als een algemeen antwoord, maar toch realiseerde ik mij dat dit mijn belangrijkste doel is. Dat doe ik eigenlijk al mijn leven lang en ook in mijn werkzame leven. Nu mijn kinderen zelf al hun eigen ontwikkelingspad kiezen, vind ik het nog belangrijker om ook voor hen als voorbeeld te kunnen zijn. Jezelf ontwikkelen doe je een leven lang.

De tijd van crisis is dan wel voorbij, maar in bedrijven wordt nog vaak gesproken over reorganisaties. Een vervelend woord overigens. Het roept onzekerheid op of spanning en maakt juist dat medewerkers niet in beweging komen en vooral handelen vanuit de gedachte ‘blijf zitten waar je zit en verroer je niet’. Anders loop je de kans om de zekerheid van je baan te verliezen. Maar aan welke zekerheid houden wij ons vast? Financiële zekerheid is evident, die zekerheid willen wij allemaal.

Onze missie is ‘DIwerkt brengt organisaties in beweging’. Elke organisatie is continue in beweging om aan te sluiten bij de ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij: Kijk op werk, je blijven ontwikkelen en blijven leren, afbouw van je werkzame leven, veranderingen van werk door snelle ontwikkeling van robotisering/automatisering. Je kunt dus eigenlijk stellen dat deze constante beweging de nieuwe zekerheid voor mens en organisatie.

Vanuit de medewerker gezien vraagt dat een andere kijk op baanzekerheid. Is mijn kennis nog up-to-date voor mijn werk binnen de organisatie? Wat gaat er veranderen binnen mijn vakgebied de komende jaren? Kan ik mijn vakkennis verbreden of wil ik mij ook buiten de organisatie gaan oriënteren?

Het vraagt ook om andere kijk op leiderschap. Van reorganiseren naar pro-organiseren. Het voorbeeld zijn voor de medewerkers die op hun manier kunnen en willen investeren in eigen vakmanschap en persoonlijk leiderschap. Op elkaar durven vertrouwen en samenwerken binnen en buiten je organisatie. Misschien is dat de nieuwe zekerheid? En wendbare medewerkers zorgen voor een wendbare organisatie.

Door: Fyke Hurkens, Adviseur DIwerkt

 

DIwerkt draagt graag bij om uw bedrijf en uw medewerkers in beweging te brengen!

Meer hierover weten? Neem dan contact met ons op.