Sinds voorjaar 2018 is DIwerkt de partner Duurzame inzetbaarheid bij Van Duijnen Koffie en Van Duijnen Horeca Service in Almere. Uit een onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers zijn de belangrijke thema’s benoemd. Een toegekende ESF subsidie helpt om dit jaar een extra boost te geven aan het project en als aanzet voor een DI-beleid voor de komende jaren.

Beweging op alle niveaus

Nicole Pieters heeft zich als HR manager met hart en ziel ingezet om samen met DIwerkt meer bewustwording te creëren op alle lagen binnen de organisatie. Sinds 1 augustus heeft Carmen de Haan het stokje van haar overgenomen. De keuze om met DIwerkt in zee te gaan heeft heel goed uitgepakt, volgens Nicole. “Zij hebben het talent om mensen op alle niveaus in beweging te krijgen en aansluiting te vinden bij het bedrijf en de medewerkers.” Zowel het management als leidinggevenden zien de noodzaak van hun specifieke voorbeeldrol en zij hebben handvatten gekregen om naast alle werkgerelateerde overlegmomenten ook met medewerkers in gesprek te gaan over onderwerpen als gezondheid en vitaliteit, en werkdruk versus werkplezier. Op verzoek van de leidinggevenden blijven zij d.m.v. reguliere intervisiesessies ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren.

Eén groot team!

Daarnaast is er een projectgroep geformeerd met medewerkers van verschillende afdelingen, zowel van het hoofdkantoor als van de buitendienst. Hiermee is er pas echt een beweging binnen Van Duijnen tot stand gekomen. Zij zijn zelf met hun collega’s in gesprek gegaan hetgeen resulteert in een een DI-programma op maat voor dit najaar. Zodat medewerkers en teams bij Van Duijnen steeds meer zelf ‘aan het stuur’ komen.

In juni is er tijdens de reguliere kwartaalmeeting al duidelijk een andere koers ingezet met een sportief teambuildingsvent op het strand. De energie was voelbaar bij de medewerkers en de reacties waren overweldigend positief. Reden genoeg om er in het najaar een mooi vervolg aan te geven.