In 2016 is Essent een gezondheidscampagne gestart gericht op bewustwording. De rode draad die door de campagne loopt is “aandacht voor gezonde voeding, voldoende bewegen en op tijd ontspannen”. Hierbij gaat het enerzijds om ieders eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl. Anderzijds de bewustwording van leidinggevenden van hun voorbeeldrol voor health aspecten op de werkplek (het goede voorbeeld geven, signalen oppikken, coaching). Het moet vanzelfsprekender worden dat health thema’s onderdeel worden van de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden. Binnen dit programma worden allerlei workshops en activiteiten aangeboden. Uiteindelijk is het de bedoeling al die activiteiten onder te brengen in een vitaliteitsprogramma.

“DIwerkt denkt met ons mee op welke manier we dit kunnen realiseren en neemt ook een deel van de workshops voor haar rekening. Wij hadden al contact met een van de partners van DIwerkt en hebben die contacten voortgezet (en inmiddels ook uitgebreid) met DIwerkt. Behalve “leverancier” van workshops is DIwerkt voor mij persoonlijk ook een inspirerende sparringpartner. Wat ik bijzonder plezierig vind is dat de consultants van DIwerkt er niet in de eerste plaats op uit zijn voor zichzelf werkgelegenheid te creëren. Vanuit hun passie willen zij vooral ook anderen verder helpen. Dit is in ons geval een mooie wisselwerking. Wij delen ook graag onze ervaringen met anderen om daar beiden van te leren. Kennisnetwerken zullen in de toekomst immers steeds belangrijker worden.
Ik kan eenieder de samenwerking met DIwerkt aanbevelen!”

Marianne Halman
HSE-manager Essent