Op donderdag 31 januari 2019 is DSM Delft gastheer voor een masterclass Industrie ‘Iedere vakkracht is hard nodig!’ De snelle en verregaande technologische ontwikkelingen vragen veel van de werknemers. En het is voor iedere bedrijf binnen de industrie een uitdaging om goede gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden en te behouden. In deze masterclass staat de volgende vraag centraal: Op welke manier kan een leerrijke werkomgeving binnen je bedrijf vakkrachten aanzetten om actief mee te blijven doen?

Samen leren in de industrie is samen doen!

Deze masterclass is meer dan een event of congres en heeft een andere insteek. Deelnemende bedrijven uit de industrie kunnen kennis en ervaring delen met andere bedrijven in de industrie om vervolgens een eigen praktische vertaalslag te maken. Daarom worden zowel HR managers én plant/productiemanagers uitgenodigd om zo beleid en praktijk samen te brengen. In deze masterclass staat niet centraal hoe het moet, maar hoe je het samen doet.

Van best practice naar next practice

De deelnemers kijken samen naar de industriële revolutie 4.0 en de impact op de arbeidsmarkt. Zij bespreken de waarden van learning communities en welke randvoorwaarden hiervoor nodig zijn. Tevens wordt een aantal best practices gedeeld, waarbij vooral de focus ligt op wat men ervan kan leren (lessons learned). Het tweede deel van de dag gaan de bedrijven samen aan de slag om deze best practices te vertalen naar de eigen organisatie.

Klik HIER voor meer informatie of aanmelden

De masterclass wordt georganiseerd door DI-Katalysator en DI-werkt en ondersteund door NPDI, DSM, Smart Industry, VAPRO.

Bijlage: Flyer Masterclass Industrie: Iedere vakkracht is hard nodig!

Voor meer informatie:
Marese Dijken en Elise Goosens van de DI-katalysator en Fyke Hurkens van DIwerkt zijn experts in de implementatie van duurzame inzetbaarheid en werken samen om organisaties te helpen met de integratie in de dagelijkse praktijk.
DI-Katalysator: Marese Dijken 06-57640067 en Elise Goosens 06-30970335
DIwerkt: Fyke Hurkens 06-45734805