DIwerkt brengt organisaties in beweging

Het versterken van de vitaliteit van de medewerker en het pakken van de eigen regie in hun loopbaan zijn bepalend voor het vergroten van de betrokkenheid in de organisatie. Aandacht en een goede dialoog tussen werknemer en werkgever brengen zaken in beweging. De bereidheid van werkgever en werknemer om te veranderen zijn een voorwaarde om duurzaam inzetbaar te worden en te blijven. Samen blijvend aan zet!

dialoog

Dialoog & leiderschap

 • verbeteren dialoog op alle niveaus
 • vergroten bewustwording en richting geven
 • hogere inzetbaarheid van medewerkers
 • een voorbeeld zijn
 • signalen herkennen bij medewerkers
 • meer openheid op basis van wederzijds vertrouwen
 • meer betrokken medewerkers
 • meer zelfsturing van de medewerkers
 • voorkomen van verzuim
 • verbeteren van samenwerking binnen een team
 • hogere productiviteit
 • anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen
 • sturen op informatie en scans
 • betere score medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)
vitaliteit

Gezondheid & vitaliteit

 • bewuster van werkhouding
 • beter omgaan met werkstress en werkdruk
 • goede balans werk en privé
 • inzicht krijgen in het ontstaan van werkgerelateerde klachten
 • meer vitale en productieve medewerkers
 • weet hoe je je werkplek gebruikt en inricht
 • meer kennis in huis door het opleiden van ergocoaches en vitaliteitscoaches
 • eigen verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van klachten
 • beter functioneren in ploegen en wisseldiensten
 • bewust omgaan met voeding
 • aanpakken van ongewenst gedrag op het werk
 • betere score Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
loopbaan

Regieenloopbaan & loopbaan

 • regie op je loopbaan
 • kennis over gedrag, uitdagingen en kwaliteiten
 • zicht op talenten en vaardigheden
 • zicht op eigen wensen en voorwaarden
 • drijfveren in beeld
 • passie en motivatie in beeld
 • inzicht in belemmeringen en wensen
 • een helder stappenplan
 • kennis van eigen energieniveau
 • kennis over jezelf op de arbeidsmarkt
 • meer gemotiveerde medewerkers
 • bewuste keuzes maken
 • zicht op hun eigen loopbaanpad
 • gezonde organisatie door meer door-en uitstroom

Wat kenmerkt onze aanpak?

Voor onze partners zijn instrumenten geen doel op zich. De nadruk ligt op het realiseren van verandering en beweging. Het aangaan van het gesprek is de eerste stap. Instrumenten ondersteunen hierbij maar worden altijd gevolgd door actie. We richten ons op ondersteuning van werkgevers, werknemers en leidinggevenden. Een digitale infrastructuur ondersteunt ons proces. We monitoren steeds het proces om te kijken of we de goede dingen doen of moeten bijsturen.

“een duurzame medewerker is goud waard”