Partners

DIwerkt is een samenwerking tussen partners waarvan de verschillende expertises elkaar perfect aanvullen en versterken met het oog op duurzame inzetbaarheid. Om u als klant zo goed mogelijk te bedienen stellen wij hoge eisen aan onze dienstverlening. Om die te realiseren werken we tevens duurzaam samen met verschillende partijen. Wij stellen ze graag aan u voor.

“aandacht voor je medewerkers leidt tot meer betrokkenheid en een beter bedrijfsresultaat”