DIwerkt weet dat medewerkers de sleutel zijn van het succes van jouw bedrijf. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Zo blijf je als werkgever aantrekkelijk en blijven jouw medewerkers voorop lopen als de vakmensen van de toekomst. Maar leren is niet altijd makkelijk: onvoldoende tijd, te weinig capaciteit of een gebrek aan geld staat een leven lang ontwikkelen soms in de weg.

Een lerende medewerker is goud waard

Ons aanbod!

DIwerkt helpt je door jouw medewerkers te activeren om te blijven leren. Wij bieden MKB-ers een compleet traject op leren en ontwikkelen aan via de SLIM regeling. DIwerkt neemt van A tot Z alle zorgen uit handen. We brengen de opleidingsbehoefte in kaart (waar wil de organisatie naar toe?) en geven praktisch advies. We maken een concreet plan van aanpak (wie moet wat kunnen?) en activeren de medewerkers om te blijven leren via workshops, coaching en training op maat. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Leiderschapstrajecten (hoe stimuleert een leidinggevende leren en ontwikkelen?);
 • Individueel loopbaanadvies (activering, gesprekken en advies);
 • Verbeteren en uitvoeren van de gesprekscyclus over loopbaan en ontwikkeling;
 • Teams beter laten samenwerken en samen leren;
 • Persoonlijk leiderschap (motiveren van medewerkers om regie te nemen op de eigen ontwikkeling);

In samenwerking met een externe partner verzorgen we de aanvraag, administratie en verantwoording van de subsidie. Door gebruik te maken van de SLIM-regeling kan het traject op leren en ontwikkelen kostenneutraal uitgevoerd worden. (Meer informatie op dit factsheet).

Voor wie en voor wanneer indienen?

 • MKB-ondernemingen tot 250 medewerkers en een maximale omzet van 50 miljoen over het laatste boekjaar.
  Indienen: 1 t/m 31 maart 2020.

Hoeveel subsidie voor Mkb-ondernemingen?

 • Maximaal €24.999 subsidie.

Subsidiabele kosten

 • Externe kosten van bijvoorbeeld een externe adviseur;
 • Directe interne loonkosten van medewerkers die het project uitvoeren.

Criteria van de projecten:

 • Looptijd van maximaal 12 maanden;
 • De initiatieven zijn nog niet gestart bij aanvraag van de subsidie;
 • Minimale subsidie van € 5.000.

Subsidieregeling en centrale thema’s of activiteiten

 • Voor de gehele subsidieregeling klik op deze link.

DIwerkt helpt organisaties om een omgeving te creëren waarbinnen iedere medewerker zich vitaal voelt en gestimuleerd wordt zich te ontwikkelen. Voor meer informatie bel of mail Fyke Hurkens, 06-45734805 fyke.hurkens@diwerkt.nl.